четвер, 9 квітня 2015 р.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Бондарєва Н.П, вчитель фізики Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст
Петрівського району    Кіровоградської області

Анотація. В статті аналізуються аспекти використання комп’ютерних технологій  на уроках фізики, доводиться необхідність застосування інтернет- технологій у навчальному процесі.
Ключові слова: Інформатизація, комп’ютерні технології, мультимедійні технології, веб-квест, мережа Інтернет.

Швидкий розвиток новітніх технологій  дозволяє широко використовувати комп'ютери на всіх етапах навчального процесу: під час уроків,  лабораторних занять, при самопідготовці і для контролю та самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу. Використання комп'ютерних технологій  дозволяє моделювати різні процеси і явища, натуральна демонстрація яких у лабораторних умовах технічно дуже складна, або просто неможлива. Та ефективність застосування комп'ютерів у навчальному процесі залежить від багатьох факторів, у тому числі і від рівня самої техніки, і від якості використовуваних навчальних програм, і від методики навчання, застосовуваної вчителем.
Професійне зростання вчителя, на мій погляд, завжди пов'язане з пошуком. Роль його полягає в тому, щоб стати організатором пізнавальної діяльності, де головною дійовою особою стає учень. Учитель повинен організувати і управляти навчальною діяльністю своїх вихованців. А реалізувати це можна, використовуючи різні сучасні педагогічні технології, в тому числі інформаційні, комп'ютерні технології.
 Сільська школа традиційно відчуває найбільші труднощі - і кадрові, і фінансові, і матеріально-технічні, і в забезпеченні науково-методичною літературою. Незважаючи на це, вона продовжує жити і розвиватися, тому що не може залишатися осторонь від соціально-економічних змін, що відбуваються в суспільстві. Вчитель сільської школи віддалений від наукових, методичних і культурних центрів. Але завдяки інформатизації освітніх закладів вчителі сільських шкіл мають можливості ознайомитися з новинками методичної літератури, новими програмними продуктами, новими освітніми технологіями. Розвиток ІКТ у світі, інтелектуалізація діяльності особистості привели до необхідності відповідних змін в навчальному процесі. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи. Тому в даних умовах триває пошук шляхів підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інформаційних та комп’ютерних технологій навчання.
 Завдання, які стоять перед сільською школою потребують вирішення, і вчитель шукає шляхи адаптації освітніх програм для сільських школярів, продумує організацію диференційованого та індивідуального підходу, працює над розвитком учня з урахуванням соціокультурного середовища. Великі можливості містяться у використанні комп'ютерних технологій при навчанні фізиці.
В якості однієї з форм навчання, стимулюючи учнів до творчої діяльності, я пропоную створення одним учнем або групою учнів мультимедійної презентації, що супроводжує вивчення будь-якої теми курсу. Тут кожен з учнів має можливість самостійного вибору форми подання матеріалу, дизайну слайдів. Крім того, він має можливість використовувати всі доступні засоби мультимедіа, для того, щоб зробити матеріал найбільш видовищним. Познайомитися з деякими роботами ви зможете на моєму сайті.( Перcональний сайт Бондарєвої Н.П.)
Робота, зі складання різних видів тестів,  завдань - дуже творча. Але поряд з цим я впроваджую в свою діяльність базу вже створених електронних ресурсів. Існує величезна кількість готових програмних продуктів, які можуть бути використані вчителями фізики при проведенні сучасних уроків із застосуванням нових інформаційних технологій.  Мені подобається програма Test-W для  перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Вихідний тест може мати  будь-яку  кількість питань ( від 30 до 50 і більше). З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість питань (наприклад, 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох вірних. Учню треба  вказати правильні, на його думку відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений.
  Cьогодні, коли кожен має доступ до інтернета, впроваджую дистанційне тестування. Для цього використовую можливості Google-диску. Учні можть пройти тест вдома в будь-який час.  (Тести з фізики для 9 класу)
Модернізація освіти, що базується на нових інформаційних технологіях, припускає формування нових моделей навчальної діяльності, однією з них є технологія веб-квесту. Особливістю освітніх веб-квестів є те, що частина або вся інформація для самостійної або групової роботи учнів з ним знаходиться на різних веб-сайтах. Учні здійснюють:
1) пошук інформації по конкретній темі;
2) розробку структури сайту чи веб-сторінки;
3) створення матеріалів для сайту;
4) доопрацювання матеріалів для сайту
 Результат роботи з веб-квестом - публікація робіт учнів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів. В цьому навчальному році, мною організовано  і проведено два веб-квести:
Веб-квест  « Електричні лампи. Ціна чи якість –обирай сам!» проведений членами гуртка « Кіборг».
Подібні уроки дозволяють підвищити мотивацію учнів у вивченні фізики, активізувати їх пізнавальну діяльність, формувати загальний світогляд на науковому рівні.
Уроки з використанням мультимедійних можливостей дуже подобаються дітям, вони активізують їх інтерес до вивчення предмета. Але, при всіх видимих ​​плюсах даної методики роботи, при всіх її перевагах, необхідно пам'ятати одну стару, давно відому істину: все добре в міру. Не можна перестаратися. Матеріал, що викладається з використанням нових технологій, повинен бути строго дозований. Не можна вбити ефект новизни і незвичайності.
 Безперечно, що в сучасній школі комп'ютер не вирішує всіх проблем, він залишається всього лише багатофункціональним технічним засобом навчання. Не менш важливі й сучасні педагогічні технології та інновації в процесі навчання, які дозволяють не просто "вкласти" в кожного, кого навчають якийсь запас знань, але, в першу чергу, створити умови для прояву пізнавальної активності учнів. Безперечно, що використання комп'ютера, різноманітних мультимедійних засобів, мережі Інтернету на уроках виправдано, насамперед, у тих випадках, в яких це забезпечує істотну перевагу в порівнянні з традиційними формами навчання. В рамках одного уроку неможливо і не можна використовувати всі ресурси і можливості інформаційно-комунікаційних технологій, важлива система їх впровадження в навчання. Цю систему може і повинен побудувати кожен вчитель самостійно і тоді сучасний урок буде більш ефективним і діяльним, підвищить інтерес учнів до предмета і позитивно відіб'ється на якості навчання.
Людина XXI століття - це творча особистість. Вона повинна бути активною, динамічною, працездатною, вольовою, компетентною, впевненою у собі. Роль сучасного вчителя полягає в тому, щоб навчити дитину вчитися - вміти здобувати знання самому, створюючи умови для його розвитку і становлення соціально-активної особистості.
При цьому за вчителем зберігається роль організатора пізнавальної діяльності, він управляє процесом пізнання, тобто планує, організовує виконання плану, аналізує досягнуті результати. Але основною формою роботи вчителя як і раніше залишається урок.

Використана література
1. Іванова Н.Ю. Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій в освітньому процесі для активізації творчого потенціалу учнів.
2. Литкіна Н.П. Підвищення пізнавального інтересу учнів на уроках фізики з використанням інформаційних технологій навчання.
3. Майер Р.В. Застосування інформаційних технологій при вивченні фізики.
4. Самойлова Е.А. Використання комп'ютерних технологій на уроках фізики.

    

Немає коментарів:

Дописати коментар